Välkommen till Ostgota Care!

Vård- och omsorgsföretaget som ger Dig den service just Du behöver och som uppfyller Dina individuella behov av vård, omsorg och service. Vårt grundläggande förhållningssätt är att ge hjälp och stöd för att frigöra den enskildes resurser.

Genom att bemöta den enskilde med respekt för dennes självbestämmande och integritet, utgör detta grunden för att utveckla den enskildes delaktighet, integrering och normalisering i samhället.


 

28-11-17 & 29-11-17 Globenteatern, Linköping 
Klockan: 08.
30-16.00
Pris: 1995 kr exkl moms

2 dagars utbildning i Psykiatri, Lågaffektivt bemötande, Atlass, Återhämtningsinriktat förhållningssät utifrån Emotionell personlighetstörning/ Borderline, Autism och språkstörning på gruppboende. Första linjen tillgänglighet lär dig gå perceptions och kommunikationsrond.
Inbjudan hittar ni här.
Utbildningstillfällen: 28-11-17 & 29-11-17 eller 05-12-17 & 06-12-17

Boka din plats här.